Tigongdoso;Tempe

Ngapak

Blog Ngapak!

Oke kang, mbekayu!
Kie enyong garep sharing tentang jenengan lomboanku ya kue “Tigongdoso” mbok rika pada kepo. Rika ngerti apa ora kira-kira artine? Nek sing nebak bener tek wei ucapan “selamat anda beruntung”’, misale kurang tepat ya pangapurane bae nang enyong tek wei ucapan “coba sekali lagi”.gkgk.
Maca tulisanku aja digawe mumet ya soale nulise be karo mumet. Mumete udu karena apa-apa tapi anu kurangen duwit, tapi ya Alhamdulillah enyong tesih bisa syukur. Mbok sing penting syukure, dinei pira-pira nang sing gawe Urip ya kudu Alhamdulillah. Mbok kaya kue? Jere kiaiku si kaya kue. Pancen ya bener nek nduweni syukur dadi atine ora gemrungsung. Akeah kaya ngapa nek ora syukur ya pada bae ora tenang atine.
Langsung bae ya lur, mungkin ana sing kepengen takon artine Tigongdoso si apa? Nah, kesempatan kie arep tek jelentrehna kumplit-plit pokoke. Jenenganku asline Trio, terus hubungane karo Tigongdoso apa? Hubungane ya kue, nek kata Trio kan artine telu mbok. Contone ‘Trio Macan’ jumlah personile ya telu, ‘Trio Kwek-Kwek’ ya telu. Mesti bocah jaman Old ngerti sapa kue Trio Kwek-kwek. Nek sing ora ngerti ya nu bocah tembe lair wingi sore. Sorrybos mbok ana sg kesinggung ya.hehe
Kata Tigongdoso secara terminologi asale kan kata Tigo karo Doso. Tigo sakjerone bahasa Jawa alus kue artine angka telu sementara doso artine puluhan. Terus Tigongdoso artine kue Telungpuluh(30). Terus nek nganggo bahasa Inggris angka 30 kue pecahane angka 3 karo angka 0, yakue 3 tulisane Trhee(dibaca Tri), sementara 0  artine huruf ‘’o’’. Nek diwaca gabung “Trhee-o(Trio).hehe. Mumet ya? Pada bae berarti karo nyong. Anggep bae mudeng lah ya.haha
Secara filosofi kata Tigongdoso kue asale kan bahasa Jawa. Artine sing jenenge Trio kue lahir nang Jawa, berusaha nganggo budaya Jawa. Ya walaupun gaya hidupe kaya wong Eropa tapi enyong tesih nyekel budaya Jawa.haha.
Intine apa? Ya mbuh. Intine dadi nek dewek lahir nang Jawa umume nang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sing sugih budayane, adate, keseneniane apa bae lah dewek harus bangga. Tek nei conto ya lur, ana vloger Cingire, Pol Apike, Film Ngapak kue wis terkenal nang dunya akhirat, berarti bahasane nyong rika kue bisa diterima nang ndi bae. Dadi mengangkat budaya kearifan lokale dewek. Sampean ngerti lagu kie apa ora kira-kira?
Tempe enak banget
Buket Mblaketaket
Apa maning bar digoreng anget-anget ……….
Apik kan?
Baca juga: 

Misal sampeyan nang luar negeri, kota gede ketemu kanca nang kana nek bisa ya nganggo bahasa daeraeh dewek ya kue bahasa “Ngapak” kemluthak.hee. Nek sampean enyong padha seneng nganggo budayane dewek sing genah mengko-mengkone tumbuh rasa cinta terhadap Negara, nek santri biasane nganggo istilah “Hubbul Wathon Minal Iman” utawa cinta tanah air sebagian kan iman. Nek kabeh pemuda wis tumbuh rasa cinta aring Negara sing jelas negarane dewek kue bakale kuat, ora gampang dipecah belah, ora gampang di provokasi, ora gampang dilomboni lan sepenuggalane. Segala tingkah tanduke dewek nek bisa sing berbudaya. Apa maning budaya Jawa wis terkenal tingkah lakune kue apik. Ayuh sedulur pada-pada mulai ket siki seneng aring budaya daerah masing-masing. Nek misal lambeku, eh maksude tulisane ora ngepenaki ati njaluk pangapura ya lur.hehe

Sekian dari enyong. Salam doso!