Tag: kaleksanan

PuisiSastra

Geguritan “Kaleksanan” Dening Niken Kusuma Astuti

Kaleksanan Pepeling kanggo sampeyan Kangmas Kang sarwa bagus nalika dak sawang Esem, guyu tekan solah bawamu sarwa bagus Aku ra bakal lali marang apa kang mang …