Tag: geguritan

PuisiSastra

Geguritan “Kaleksanan” Dening Niken Kusuma Astuti

Kaleksanan Pepeling kanggo sampeyan Kangmas Kang sarwa bagus nalika dak sawang Esem, guyu tekan solah bawamu sarwa bagus Aku ra bakal lali marang apa kang mang …

Puisi

Geguritan “Karoban Lelara” Dening Niken Kusuma Astuti

Karoban Lelara Nggegirisi yen ngelingi kahanan saiki Teka lelara sing gawe ketir ati Sumrambah wis tekan nagari iki Nagara liya ws padha ngunci Bene rakyate rada …