Sejarah Lanting, Sing Marekna Rika Pada Eling

Ngapak

Musim prei Natal Taun Baru karo musim Lebaran mesti akeh sing pada perlopan. Biasane Lur, ngerti mbok nek tanggane dewek pada perlopan biasane balik meng kota nggawa oleh-oleh iya ora ? Nah salah sijine oleh-oleh sing wis wajib digawa nggo sedulur sing nang perantauan kue ya lanting. Tapi rika pada wis ngerti urung lanting sejarahe keprie ? Aja-aja mung demen mangane tok ? Nah, men rika kabeh pada ngerti, kie tek ceritani sejarahe lanting, men rika kabeh pada eling. 

Lanting mesti rika wis pada ngerti nek kue panganan khas Kebumen, khususe nang daerah Gombong karo Kuwarasan lan sekitare. Lanting akeh di temokna nang daerah kono, dalam wujud Industri Kecil dan Menengah (IKM). Lanting selain dadi makanan khas sing gurieh pol, juga dadi industri sing nyerep akeh banget tenaga kerja. Terbukti tanggane nyong akeh sing ngisi waktu luange nggo bundel lanting. Ora ketang ulihe mung sitik, tapi daripada nonton sinetron azab karo kesuh-kesuh nanggarep tv ya mending bundel lanthing. 

Sumbangan lanting nggo roda perekonomian Kebumen pancen cukup lumayan Lur. Menyediakan lapangan kerja langsung dan tidak langsung cukup akeh. Terus petani budin juga due pembeli tetap nggo usaha lantinge, dadi budin ora kur nggo gawe krekel apa oyek kaya nang niniku hehehehe. Sumbangan pajak karo brand oleh-oleh khas Kebumen. Saking kondange lanting mbien Lur nang jurusane nyong Pendidikan Ekonomi UNY pernah kakak tingkate nyong meneliti tentang lanting, sing sentra industrie nang Lemah Duwur. Kebetulan kaka tingkate nyong kue juga kaka kelase nyong pas SMP.

Panganan sing gawene kan budin kie jebule wis ana sapet mbien Lur. Zaman gemien para penduduk desa gawe roti kering kan budin sing bentuke kaya angka wolu warnane putih. Roti kue di titip na aring toko-toko peranakan China nang kota lur, khususe ya Gombong sekitare. Zaman semono roti sing bentuke angka wolu urung di jenengi.

Lanting pancen makanan buatan asli pribumi Lur, tapi jebule sing gawe jeneng lanting kue para keturunan Tionghoa. Fakta kie diungkap kan sejarah kota Kebumen era abad 19-an. Sumber sejarah kie ulih kan keturunan anak putune Trah Hoyan Djamue. Lanting berasal kan Bahasa Tionghoa terutama Logat Hokkian, 鏈 Liam artinya Rantai dan 餅 Ting adalah Kue Kecil. Dadine nek nang bahasa Indonesia “kue rantai” anu nek lanting sing bentuke angka wolu kue dijejer bentuke kaya rantai Lur.

Lanting pancen maune mung warnane putih, tapi pas negara Indonesia merdeka tahun 1945 lanting mulai digawe warna abang. Warna abang kie sebagai pertanda semangat perjuangan bangsa Indonesia. Selain kue lanting sing bentuke angka wolu kaya rante juga sebagai pertanda persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, siki wis akeh varian rasa lanting sing menyesuaikan zaman dan selera konsumen. Ana rasa keju, jagung bakar, berbaque dan rasa liane lur tapi tetep sing paling enak ya rasah mbayar hehehe nek ora ya rasa kari, maksude kari mangan. 😂😂😂

Nah kue setitik bae wawasan tentang lanting, aja klalen tuku lanting sekalian nggurip-nguripi ekonomi rakyat Kebumen.