Sedurung Mangan Cewiwi Karo Brutu Ayam, Wacanen!

Ngapak

Jaman tesih cilik sampean pernah mangan brutu pitik ora Lur? Utawane cewiwi ayam? Nyong yakin sedurunge mangan brutu karo cewiwi rika mesti mikir-mikir disit. Iya ora?

Mangsa wulan Sura biasane akeh wong padha slametan utawane kendurenan. Biasane slametan wetonan. Seringe nek Bapaku bar kendurenan nang umaeh tanggane biasane nek balik ulih berkatan, isine ya sega, lawuh mateng, pacitan lan sepenunggalane.

Nah, sing paling ditunggu-tunggu nang bocah cilik termasuke enyong jaman ndisit ya kue iwake. Anu mesti ana. Entah kue iwak pitik apa iwak laut lan endog apa bae lah tetep enyong seneng. Tapi juga ya kadang ketiban apes, ya kue ora ulih mangan iwake nang Bapake. Nek pas sing kaya kue mandan mrina.hehe

“Pak, berkate enten ulam napa?” takonku. Sorry ya lur, bukane pamer ya, enyong karo wong tua le ngobrol nganggo bahasa karma, tapi berantakan. Nek ora soale disabet.hahaha.
“Kantun ditueni kiyambek lah!” jawab Bapaku sing paling ganteng dewek. Enyong langsung cepet-cepet mbukak beseke.
“Lah, Cewiwi?” mandan kecewa Lur. Ora sesuai ekspektasi awal. Tek kira isine pupu sing gedhe tur menggoda selera. Lewih-lewih pupu ayam Jawa.hehe
“Ampun dimaem”  cemlong Bapak.
“Lah, sih anu kenging napa Pak?” nyong kepo.
“Mboten ilok, lare alit dereng angsal maem cewiwi!” mandan ngegas.
“Mboten iloke kepripun je?” penasaran campur mandan misuh.
“Mbok ketlampik” jawab singkat. Pikirku apa maning kue ketlampik.
“Ketlampik niku mbok ngapa-ngapa sampean ditolak, misal kerja lsp. Dados ampun giri-giri maem brutu kalih cewiwi.” Jawab Bapaku. Enyong krungu jawaban kaya kue dadi mandan khawatir. Mbangsanu ditolak cewe mbarang.haha
“Lah nek maem brutu si kenging napa?” penasaran.

Baca Juga:

“Nek maem brutu turene tiyang sengien mbok sampean gadah kekarepan utawane cita-cita dados manda-mundu (ragu-ragu)” jawab Bapak. Enyong dadi mlongo ngrungokna penjelasan kan Bapaku.


“Oh, kados niku gih”. Enyong pun ora sida mangan cewiwi kue. Sidane mangan endoge tok karo jangan Gandul. Bar dijelasna nang Bapaku, rasane tesih kebayang-bayang. Apa bener sih ya? Nah, berhubung enyong wis gedhe dadi siki mungkin uwis ulih mangan brutu karo cewiwi ya.haha.

Ternyata setelah nyong golet informasi nang Mbah Google terkait brutu hasile gawe nyong kaget. Miturute dr. Resthie Rachmanta Putri. M.Epid “Dasare penelitian sing dilakokna nang Nutrition and Dietary Studies of America, brutu ayam ternyata mandan akeh kandungan nutrisi. Selain kue juga protein, kandungan brutu ayam ya kue mengandung 11% zat besi karo 8% kalsium. Nggo perbandingan, dada ayam umume kur mengandung 8% zat besi karo 2% kalsium.” sumber www.klikdokter.com

Miturut penelitian cewiwi juga mengandung akeh lemak. Setelah tek simpulna mungkin anu rasa brutu karo cewiwi enak ya dadi trik men ora dipangam wong lia.hehe.

Terkait mitos nang budaya Jawa durung pernah diteliti secara ilmiah ya contone brutu karo cewiwi kue, liane juga tesih akeh. Apa si hubungane cewiwi utawane brutu ora ulih dipangan cah cilik? Ya, memang setiap daerah beda-beda.

Nang Jawa kue ana istilah kitab Turki utawane Tuture Kaki.hehe Dadi pesen-pesen kang nenek moyang sing tekan siki tesih dilestariknan khususe nang Jawa. Dadi nek dipikir-pikir nang generasi micin kaya enyong terkadang ya ora nyambung tetapi ternyata bener. Mungkin anu jaman ndisit tingkat pendidikan ora kaya siki, nek siki kan akeh ilmuan dadi bisa dijelasna secara ilmiah. 

Nah, mungkin wong ndisit arep njelasna secara ilmiah mandan kangelen dadi cukup karo kata “Ora Ilok”. Tetapi dibalik kata ora ilok kue juga nyimpen makna sing bener tur pener. Kata ora ilok kue ora kur kata asal ngomong tetapi wis dititeni terus-terusan (mengamati) dadi terbukti. Nek jaman siki akeh wong bener tapi ora pener (bijak) dadi engel diterima nang masyarakat. Beda karo jaman gemien, dari generasi ke generasi tesih ana tekan siki.

Ulih percaya ulih ora, terserah njenengan kabeh. Kur enyong arep takon nek misal nang warung pecel lele terus pesen ayam bakar dada kira-kira cewiwine dipangan apa ora Lur? hehe.
Monggo dikomentari Lur!