Riyadhoh Mendapatkan Putra Shalih

Tokoh


Saat mengandung, ibunda Imam Hasan Bashri akan berkhidmah melayani  salah satu istri Rasululloh, agar anak yang dikandungnya menjadi orang mulia.


Akhirnya beliau berkhidmah kepada Sayyidah Maimuna RA. Dengan tulus dan ikhlas, ibunda Hasan Bashri melayani seluruh kebutuhan Sayyidah Maimunah. Diberi makan atau tidak, pengabdian beliau tidak berubah. Semua dikerjakan dengan sam’an wa tha’atan.

Pada akhirnya apa yang menjadi cita dan harapan ibundanya tergapai. Imam Hasan Bashri cita dan harapan ibundanya tergapai. Imam Hasan Bashri menjadi orang yang mulia. Beliau menjadi seorang sufi dan pembesar ulama di kalangan tabi’in.

Memang kemuliaan dan kehinaan hidup manusia semuanya merupakan takdir ilahi. Tetapi kita diperintahkan untuk melakukan usaha demi meraih kemuliaan. Mengharapkan sesuatu disertai ikhtiar dan laku tirakat tentu hasilnya beda dengan yang tanpa keduanya.

Diterjemahkan dari kitab Syarh Yaqut Nafis
Dikutip dari ceramah KH. Abdul Aziz Manshur saat Majelis Sholawat Kubra ke-2 di alua muktamar, dan ditulis oleh A. Yasin Ahmad Muhtarom.