Kebaikan Orang Watukelir di Bandung

EsaiNgapak

Jamaah Tigongdoso pancen yah, sing jenenge wong apik kue pancen ora mandang tampang. Kaya kie nyong mau lur, bayangna bae nyong kie bar di apiki nang wong, padahal nek secara tampang ora meyakinkan nek dekne kue wong apik.

Malem Jum’at winggi tanggal 26 Februari 2020 nyong dolan meng Bandung. Numpak kereta api malabar sekang stasiun tugu. Nyong izin ora mangkat kerja 2 dina karo izin pondok. Maklum lur kerjaku preine dina Jum’at, tur siki ya karo mondok idep-idep ndandani awak. Lah anu nyong lagi bosen nang pondok karo agi bosen kerja akhirnya nyong mangkat rekreasi meng Bandung. Nek bahasa siki ya judule backpacker-an lah wong aku traveling nganggo anggaran sing minim.

Nang Bandung ya lumayan marem, soale nang Bandung aku mlaku temenan lur ngganggo sikil. Kan aring stasiun, meng Mesjid Raya, meng alun-alun, Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Musium KAA, Jalan Braga lan sapiturute, ngantek hari terakhir nyong dolan nang Gedung Sate ya mlaku nganggo sikil. Mlakune nyong nggawa tas carer (tas sing nggo manjat gunung) dadi wis kaya backpacker temenan.

baca juga: Pandanganku Setelah Musibah di SMPN 1 Turi

Lah saben spot sing menarik, aku mesti foto-foto nggo di upload nang medsos ku lur. Maklum lah, ben nyong bisa pamer aring followers ku nek aku ya bisa traveling senajan backpacker-an. Lah pas nang Gedung Sate nyong ketemu karo wong akeh, salah sijine wong 2 sing modele kaya preman. Ya bentukane wonge ireng, gering, sing siji tindikan, kabeh ngganggo katok levis sing dengkule sowek. Wong loro miki mau nang ngarep gedung sate udud karo ngopi – ngopi.

Nyong ya wedi yah lur, dadi ne ya nyong ora medek. Nyong ya njaluk fotokna aring wong sing tak kira mandan apik. Bar foto-foto sing kakehen gaya, nyong njagong ora adoh kan wong loro kue mau. Tek sambi karo edit plus upload ben kanca-kancaku pada ngerti nek aku liburan, aku mandan curiga aring wong loro kue mau. Wong loro kue mau ngomonge ngapak, terus kaose wong siji sing warna ne wis lusuh ana tulisane raja lawet, ana tulisan perantauan-perantauan mbarang. Nyong penasaran, lah tek edeki terus aku takon
“asale kang ngendi mas?”
“Gombong” dekne njawab
“Gombong ndi?” Nyong takon maning.
“Ayah” dekne njawab
“Ayah e ngendi?” Tek takoni maning
“Watukelir” dekne njawab
“Owalah, Watukelir? Nyong Karangsari Buayan, apa pada ngerti?”
“Iya ngerti, owalah jebule wong e dewek” jawab dekne.

baca juga: Ketika “Scabies” Datang Menyerang

Bar kue aku ditawani udud lur, maklum lah udud bagi bangsa Indonesia adalah alat komunikasi yang cukup efektif. Nyong ora gelem, wong aku pancen udu wong sing ngudud. Dekne takon “njenengan cah pondok yah mas?” Nyong njawab “iya” lah posisi aku pas nang kono sarungan, pecinan ya keton banget nek aku cah pondok. Nyong karo dekne kanda-kanda sedela. Pas dekne takon manggon nangendi aku njawab Pasir Kaliki, tapi dekne malah nebak nek nyong manggon nang mesjid. Nyong ditawani maning udude, akhire ya anu nyong ngormati ya nyong udud. Tek urupna udude ora murup-murup nu angine semribit dadine genine mati-mati bae.

Pas nyong agi ngudud, dekne wong loro kanda-kanda, ya masalah gawean, masalah wong sing nggawa dekne meng gaweane sing ora jelas, lan sapiturute. Nek tek analisis dekne mesti pekerja bangunan, nek ora ya kerja abot. Lah ujug-ujug salah sijine kan wong loro mau ditelpon, kan akhire kukud-kukud, pas tek takoni arep ngendi, njawab e ana perlu mas.

Lah pas arep lunga, koh dekne aweh duit (salam tempel) kira – kira jumlahe 20k. Lah nyong ya kaget, nyong ora gelem, tapi dekne maksa, “kalem Bae mas, pada-pada wong Gombong” ya wis akhire tek terima, tek slempitna peci. Nyong ya isin, tur ya mandan rikuh, padahal nek menurut e nyong dekne malah sing lewih butuh, mesti dekne ya wong sing ora penak uripe. Senajan nyong ya ora penak urip e, tapi ya beryukur nyong wong sing beja bisa kuliah, terus kerjaku siki ya ora panas – panas an, senajan gajine ya ora sepira a.

baca juga: Untuk Jomblo Tips Memilih Wanita Yang Baik

Ya sing jenenge wong apik pancen ora ndeleng kahanan awake dewek. Wong apik ya ora ndeleng tampang, ya tampang kan bisa kaya apa bae, sing penting atine, kepeduliane. Wong akeh juga yah lur, sing tampang e mlipis, jas – jas an, jebule ya korupsi, ana juga sing tampang e alim, kaya ahli syurga tapi ya nipu jemaah umroh, korupsi dana haji, bahkan nganggo istilah Jus Al Qur’an, nggo kode-kode korupsi. Tapi ya tapi, sing penting ya awake dewek Kabeh bisa dadi wong apik lan peduli. Nggo mas-mas wong loro mau sing kang watu kelir, sing ketemu aku nang ngarep Gedung Sate tanggal 01/03/2020 kira – kira jam 16.30 matur nuwun banget mas, semoga Gusti Allah SWT aweh rezeki lancar, kesehatan, kebarokahan, lan keselamatan.

Kereta Malabar, 01 Maret 2020
Ditulis Pas Mudik dari Bandung menuju Jogja