Gumun Babagan Kebijakan Larangan Mudik

EsaiNgapak

Ora kerasa ngko bengi Nisfu Sya’ban, taun wingi enyong mengetine nang ndesa, maca surat Yasin lan sholat sunah secara tertutup, maklum bae lagi ramen-ramene covid-19. Ora krasa ya wis setahun kepungkur awake dewek urip bebrayan karo Covid. Taun wingi nyong bisa Nisfu Sya’ban nangumah merga pondokku dikon balik kabeh santrine. Saiki wis beda rasane, nyong wis pindah pondok lantaran kudu penugasan nang Garut Jawa Barat. Nisfu Sya’ban siki jere meh ana acara nang mesjid, makane kie nyong wis siap-siap nang serambi masjid, karo sitik-sitik nulis nggo ngisi tigongdoso.com sekalian menghibur sirahku sing lagi mumet.wkwk.

Nek jere Kyai sasi Sya’ban kue wayahe matun amal ibadah. Amal ibadah wis kudu ditandur sapet Rajab nah ngko masalah panen amaliah lan pahala kue nang wulan Romadhon sing bakalan dirayakan kemenangannya nang wulan Syawal. Nah mangka wulan-wulan iki termasuk istimewa lur, apamaning bisa nglampaih ibadah karo keluarga.

Nah babagan kie, nyong sih ora bakal mbahas ibadah slur, maklum lah ngajiku esih alif ba ta be urung khatam. Siki sih nyong meh berpendapat kie masalah larangan mudik. Mestine rika wis ngerti lah yah, wingi Bapak Menteri Muhajir Efendi selaku Menteri Koordinator PMK nerbitna peraturan larangan mudik. Kie tah kebijakan sing paling anyar, sapet sedurunge Menteri Perhubungan Pak Budi sing berpendapat mudik ulih, lah beda maning Pak Budi Menteri Kesehatan ngendika jere mudik ora ulih, jan apa ora bingung sirahku kie slur.

Babagan karo larangan mudik, sing jelas kebijakan kie dipertakonkan efektivitase. Kebijakan kie kaya setengah hati, lantaran sangsi apakah sing bakalan di wehna nggo kaum-kaum sing melaksanakan mudik. Njuk kanggo ngontrol rakyat perantauan sing nang kota ben aja mudik keprie? Mesti butuh tenaga dan sumber daya sing gede ben bisa terlaksana tegas larangan mudik.

Kebijakan pemerintah pusat mbe daerah ya ora sejalan, malah bertolak belakang. Nek pusat ngendika aja mudik, ya daerah menyambut dengan berbagai cara. Misale kaya gemien Mas Gubernur Ganjar sing aweh sembako nggo warga Jateng sing ora mudik, lan kebijakan liane sing penting warga perantau nang kota bisa terkondisikan hidupe men aja mudik. Nah lewih-lewih ana Pemda sing menargetkan wisatawan masuk 1,8 juta meng daerahe. Kota lan Kabupaten juga ora menutup wisatane, dadine nek misal kaum perantau ora mudik ya tetep bae, bar badan kasus corona bisa bertambah, asalkan testing karo traching-e bener.

Daerah-daerah ora dipungkiri bisa urip merga wisata lebih khusus daerah sing ora due pabrik. Nggon wisata dadi penyumbang PAD sing cukup signifikan lewih-ewih pas masa lebaran, nangendi wong-wong pada balik sekang rantau njuk plesiran. Nalikane wisata daerah kue terhambat aturan dilarang mudik, ya jelas lah kepada daerah pada mumet. Makane perbatasan daerah ora di sekat apa di portal nggo meminimalisir jumlah pemudik apa wong sing mlebu daerahe. Bahkan ana kepala daerah sing terang-teranggan ora membatasi jumlah pendatang sing mlebu, jere tah wilayahe wis ijo, ya mbuh nek kenyataane ijo apa udu.

Nek jere bocah sing kuliah ekonomi ana isitilah multiplier effect nek mudik dilarang. Multiplier effect utawa efek pengganda minangka efek ing perekonomian nalika kenaikan belanja nasional mengaruhi penghasilan lan konsumsi luwih dhuwur tinimbang jumlah sadurunge. Terhambate perekonomian daerah pas dina badan. Ya ngerti dewek lah yah, nek wong mudik mesti nggawa duit, nek ora due duit mesti ora mudik hehehehehe. Lah nek nggawa duit, mesti ya blanja, aweh meng wong tua, aweh meng sedulur, tuku oleh – oleh, plesir lan sa piturute. Nanging nek ora mudik, otomatis duite para perantau akan terhambat, kirim meng kampung ya paling mung pira. Dadinenane ora seakeh duite ngalir pas mudik langsung, dadinane geliat ekonomi pas dina badan kue ora se-sexy pas mangsa mudik langsung. Nah, kue durung kepetung karo dampake meng para perusahaan angkutan umum, kaya travel, kereta api, pesawat, po bus, ojek, angkot, tukang becak lan sa piturute. Jajal kancaku sing siki supir travel bae wis jan mumet e ana krungu kebijakan dilarang mudik, wis kaya krungu mantan sing esih di sayang mbojo lah pokokmen.

Efektivitas larangan mudik kanggo memutus mata rantai covid juga dipertakonkan. Masalahe masyarakat wis bosen sabin dina covad-covid bae. Rasa bosen kie sing marakna protokol kesehatan nang masyarakat juga wis mulai longgar. Masjid wis kepengin beraktivitas Rimadhon kaya biasane, ormas-ormas keagamaan juga wis gatel gawe acara, lembaga instasi pendidikan ya wis bosen Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) apa kuliah online, kantor, pasar lan kabeh nggon wis pada jeleh meneng bae. Makane prokes ya wis pada ora peduli, dadine nalikane pemerintah tetep melarang mudik, ya tetep bae dampak e ora signifikan kanggo memutus rantai penularan covid.

Nah kue lur, yakin lah taun wingi najan nyong mudik anu pondokku kabeh santri dikon balik tapi ora ngrasakna maene nang ngumah. Ndeleng kota Gombong wis kaya kota mati. Nyong golet saur karo mas ganteng Tigongdoso wae slanam slunum meng warunge Pak Timin Gombong ora ana kendaraan babar blas, sepi banget lah pokomen. Nah badan siki mbuh kprimen, njajal ndeleng bae sesuk. Tapi nek badan siki nyong ora mudik ya, kayane ngesuk nek wis mudik kanca-kanca wis pada due anak. 😃😃😃😃😃