Geguritan “Karoban Lelara” Dening Niken Kusuma Astuti

Puisi

Karoban Lelara

Nggegirisi yen ngelingi kahanan saiki
Teka lelara sing gawe ketir ati
Sumrambah wis tekan nagari iki

Nagara liya ws padha ngunci
Bene rakyate rada ayem rasa neng ati
Nanging neng kene, isih ana sing ra pedhuli
Marang awak dhewe apa maneh wong liya.

Dha manuta
Pamrentah mesti wis kira-kira
Ben lelara gek ndang lunga
Awak dhewe ndang isa ngapa-ngapa

Dha manuta
Tetep neng omah bareng kaluarga
Dhuh lelara kang gawe sumelang
Gek ndang lunga, ben isa gawe kertaning nagara.

Dening; Niken Kusuma Astuti