Geguritan “Kaleksanan” Dening Niken Kusuma Astuti

PuisiSastra

Kaleksanan

Pepeling kanggo sampeyan Kangmas
Kang sarwa bagus nalika dak sawang
Esem, guyu tekan solah bawamu sarwa bagus

Aku ra bakal lali marang apa kang mang kei
Katresnan kang tulus saka ati sing dak pengini.

Kangmas, aku nganti-anti apa kang dadi pepesthine gusti
Dak suwun sesandhingan karo sampeyan sing bakal dadi
Siji-siji kahanan sing ngalingi bakal dak singkiri
Ra bakal lali aku donga awan bengi
Gusti mesthi bakal ngerti kang dadi kekarepanku iki
Muga kaleksanan karo sampeyan pupujaning ati.

Buayan, 29 April 2020

Dening: Niken Kusuma Astuti

baca juga: Geguritan “Karoban Lelara” Dening Niken Kusuma Astuti