Budaya lan Wisata, “Peniron” Tempate

Ngapak

Kepriwe kabare sedulur? Jenengku Restu Andi Saputro, biasa diceluk Andi kadang juga ana sing ngundang Restu, bebas lah arep ngundang apa.hehe. Aku asli wong Peniron lur, kecamatane Pejagoan Kabupaten Kebumen. Wis pada ngerti urung?
Nah, Aku arep cerita tentang Peniron, mungkin rika pada wis ora asing nek ana wong ngomong “Peniron” . Iya kan? Peniron kue terkenal karo wisatane, kaya  Brujul Adventure Park (BAP), kebun kelengkeng terus ana maning Taman Banyu Langit. Akeh kan wisatane. Kayane nek sing jomblo urung pernah ngeneh ya. Becanda lur hehe. Pokoke recomended banget lah go rika-rika sing seneng nge-camp, naik gunung, wisata alam, lan sepenunggalane.
Peniron termasuk kecamatan Pejagoan, desa paling lor dewek. Luas desane sekitar 951 Ha, jumlah penduduke kurang lewih ana 8600 ewu jiwa. Sebagian besar penduduke penggaweane tani; ana sing nggarap sawah, ana sing dadi tukang sadap getah pines. Nang desa Peniron ana salah sijine dukuh  jenenge dukuh Perkutukan.
Baca juga:
Selain pada tani masyarakate juga akeh sing dadi pengusaha Jenitri atau bahasa gaule rudhraksa. Perkutukan kue dukuh sing paling khas nang desa Peniron, siki agi dirintis wisata Taman Banyu Langit, aja kelalen ya lur mampir.hehe. Perkutukan juga bisa disebut kampung budayane Peniron.  Macam-macam budaya pusate nang dukuh Perkutukan kaya; ebeg/kuda lumping, dangsak randu budaya, terus budaya Jawa liane juga tesih ana. Tekan siki tesih diuri-uri, wujud salah siji bentuk penghormatan maring para leluhur sing wis trukah nang Peniron khususe dukuh Perkutukan.
Setiap Minggu mesti ana wong sing kenduren, gawe tumpeng, gawe ingkung, kupat lepet, jenang pethak abrit lan sak liyane. Kabeh kue digawe ora kur go paes-paes tok tapi juga belajar njiot filosofine wong Jawa sing luas banget maknane. Misal kaya tumpeng; kue artine metu dalan kang mempeng, Ingkung; enggalo manekung (lakukna sujud, berdzikir maring Gusti Alloh SWT). Kebudayaan Jawa sing wis turun temurun kawit mbiyen kudu dijaga ben tetep lestari. Ora punah. Kue disit sedulur, setitik cerita Peniron dideleng tes budayane, ana kupat kecemplung santen. Menawi kathah lepat nyuwun ngapunten!
Sekian ya lur tentang desaku ya kue Peniron…hee
Salam Telungpuluh!